http://web.uni-plovdiv.bg/


web.uni-plovdiv.bg е услуга за споделяне или хостинг по мрежата. Всеки Focus потребител (с изключение на гостите на ПУ) има право на Интернет адрес за лична страница, който се образува от web.uni-plovdiv.bg/ последван непосредствено от Focus потребителското име.

more info